Privacy

SONORO neemt de privacy en veiligheid van de persoonlijke gegevens van de communityleden zeer serieus.

Alle informatie verkregen uit dit onderzoek wordt op anonieme wijze door SONORO verwerkt. Namen en adresgegevens worden niet samen met enquête antwoorden bewaard. Onderzoekers die met enquête antwoorden gaan werken, zien dus niet welke antwoorden bij welk panellid horen.

SONORO houdt streng aan de geheimhoudingswetgeving. Artikel 5, lid 2, van de statistiek wet verplicht SONORO om alle verzamelde gegevens vertrouwelijk te behandelen. Dezelfde wet geldt voor de interviewers.

Wij volgen de regels die de overheid heeft opgesteld in de wet bescherming persoonsgegevens. Wij zullen nooit zonder toestemming van panel leden inzage geven in administratieve gegevens (naam, adres, telefoonnummer en emailadres). Gegevens zullen dus niet worden gebruikt voor reclame, spam, telefonische verkoop of andere commerciële doelen.

Bovendien beloven wij dat de ingevulde vragenlijsten uitsluitend voor wetenschappelijk en beleidsrelevant onderzoek worden gebruikt.

Cookies

Deze website gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op de gebruikte computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak van de bezoeker. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bepaalde voorkeursinstellingen onthouden worden. Afmelden voor cookies kan door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunnen opgeslagen cookies ook via de instellingen van de browser verwijderd worden.

X