Verstandelijk gehandicapten vaak slachtoffer van misbruik en mishandeling

Verstandelijk gehandicapten vaak slachtoffer van misbruik en mishandeling

Inleiding:

Mensen met een verstandelijke beperking lopen een verhoogd risico op seksueel misbruik en mishandeling. Meerdere internationale studies hebben aangetoond dat mensen met een verstandelijke beperking drie tot vijf maal vaker slachtoffer zijn van seksueel misbruik dan andere mensen in de maatschappij. Om na te gaan of dat op Curaçao ook het geval is, hebben de twee instellingen voor gehandicaptenzorg, Fundashon Verriet en Fundashon Kontakto, het initiatief genomen tot een onderzoek dat werd uitgevoerd door gezondheidspsycholoog dr. Merel Griffith, met financiering van de onderzoek stichting CBHRI (Curaçao Biomedical and Health Research Institute). Het onderzoek had als doel om een betrouwbaar beeld te verkrijgen van de aard en omvang van (fysieke en emotionele) mishandeling en seksueel misbruik bij verstandelijk beperkten op Curaçao. Met deze informatie kunnen de organisaties voor gehandicaptenzorg gerichte maatregelen nemen ter bescherming van deze specifieke doelgroep.

Publicatie:

Griffith-Lendering M, Schuurkes M, Sharloo A, Alberts T. Mishandeling en seksueel misbruik bij volwassenen met een verstandelijke beperking op Curaçao. Een onderzoek naar aard, omvang en risicofactoren van mishandeling en seksueel misbruik bij volwassenen met een verstandelijke beperking. CBHRI, 2016.

Important call for action: chikungunya outbreak

Important call for action: chikungunya outbreak

A severe outbreak of chikungunya has been reported in Brazil. It seems that the disease manifestations observed are more severe than reported in previous outbreaks. Reason for other countries in the area to be alert!!

View this ongoing discussion on REDe

July, 2017

X